Cami del Francesos en Pomar de Dalt

Can Vestit en el Cami dels Francesos, Pomar de Dalt de Badalona.