Santa Maria de Badalona: El pas dels anys 1936 - 1966

 SANTA MARIA DE BADALONA: EL PAS DELS ANYS 1936-1966
de
SERRA, PERE