Cor de Marina - Badalona

La data exacta del seu naixement és un misteri. L'origen fou tan auster i pobre que no es troba a cap arxiu, ni als registres oficials, ni als llibres de l'entitat. A la dècada dels 50, el senyor Joan Fábregas Vicena, va explicar d'aquesta manera els començaments del Cor de Marina:
Era l'any 1876 quan un grup format per 50 badalonins, en gran part pescadors i peixaters 'parroquians del cafè de Can Punt al carrer del Mar, van decidir formar una 'Sociedad Coral y de Socorros Mutuos' a la cual van anomenar 'Coro de Marina'.
Per desenvolupar les seves activitats es traslladaren a una taverna del mateix carrer, propietat d'en Pere Martí, coneguda vulgarment par 'Can Paxau'. El primer president va ser en Josep Ribas Gil, conegut consignatari de peix i el compte de la seva massa coral s'encomanà al mestre Vilarmau. La primera pesa assajada i cantada fou el 'Gloria a España' i la primera audició va tenir lloc al cafè de 'Can Punt'.
Dos anys mes tard, es traslladarem a Can Batià, al mateix carrer cantonada a santa Teresa. Després passarem al pis d'un barber del mateix carrer, mes tard ocupat per un espardenyer 'Busquets espardanyer' i any i mig mes tard s'instal.laren al segon pis de 'Can Batià', sastre del mateix carrer de Mar, prop de casa Parés.
Descontents pel procediment de 'Francisco de Mar' s'entrevistaren amb la 'Pepa Bous', mestressa d'un solar sense edificar i contrataren que li entregarien 800 duros, i ella aixecaria un local, i el Cor podria gaudir durant 8 anys sense pagar lloguer. Als 7 anys sent hora de renovar el contracta, va demanr un lloguer desorbitat.
L'escarment per l'ocorregué, va provocar una consulta als socis, i van decidir comprar per 2000 duros, uns terrenys de 'Cal Bord' i de 'Can Maravilla' radicats a la Rambla, encarregats la construcció de la seu social. Que es va inagurar per Nadal de 1896 i el seu cost (terrenys, obres i mobiliari) no va arribar als 12000 duros.
La data oficial de constitució consta el 1882.
Dades i Anècdotes curioses:
L'any 1888 i a invitació de l'Evarist Arnús, visita l'Entitat la Reina Maria Cristina i el seu fill Alfons XIII amb la Dida i la companyia del Genaral Martinez Campos.
Els pescadors van obsequiar-la amb una demostració de la pesca del 'a'art' entrega-li un magnífic peix, i la reina va gratificar al pescador que li va oferir amb un 'doblet' de cinc duros.
La junta acordà en 25-12-1884, pagar 2 cuaros per quota amb l'objecte de confeccionar un vestit per soci, per lluir-lo els dies d'excursió o visita.
L'onze de març de 1894, s'acordà entregar una barretina a cada associat i un any despres, s'amplia aquells acords en el sentit que es pagaria 1 pesseta de multa al corista que no la portes als desplaçaments de la coral.
El 9 de setembre de 1894 es convingué entregar cafè i cigar als socis que treballessin els diumenges i dies festius.