Can Canyadó

Can Canyadó de Badalona
Ubicació c/ Pompeu Fabra, 28-50
Cronologia Segles XVI-XVII
Descripció Masia fortificada. Porta dovellada. Finestres de reixa de forja. Torre amb matacans, merlets i gàrgoles. Altres dependències annexes a la masia.
Història Documentada el 1492, la casa tal com es coneix actualment no es va construir fins avançat el segle XVI. La torre de defensa, aixecada per fer front a la pirateria, data del 1648. El nom de la masia és el de la família propietària. Els seus descendents portarien el cognom  de Ventós i serien grans hisendats, molt importants a Badalona. Actualment és la seu del Centre Cívic del barri.