Casa Leonardo Leprevost

Casa Leonardo Leprevost
Ubicació Av. Martí Pujol, 37-39
Cronologia 1908
Autor Joan Amigó
Descripció Edifici de dos volums amb semisoterrani, planta baixa una mica enlairada del nivell del carrer, i pis enretirat de la línia de façana, amb balcó. Té dues teulades a dos vessants, perpendiculars entre si. Destaca el treball de ferro forjat a reixes i balcó.
Història Leonardo Leprevost, enginyer d’origen francès, va fer construir la casa com a habitatge.
El 1946 es va ampliar segons un projecte de Joan Padrós Fornaguera. Des de 1978 és la seu de l'escola Gitanjali.