Conjunt de cases del carrer de Pujol

Conjunt de cases del carrer de Pujol
Ubicació c/ Pujol, 1-31
Cronologia Segle XVIII
Autor
Descripció És un conjunt unitari de cases, que tenen una estructura i una distribució interior molt senzilles i destaquen sobretot per les façanes, decorades amb esgrafiats, diferents a cada casa. Disposen dels serveis comuns d’un safareig i una font.
Història Les cases es van construir en un carrer de l’eixample del Dalt de la Vila. Molt probablement eren habitatges de jornalers d’una explotació agrícola important que, per la identitat dels propietaris al segle XIX, caldria vincular a la masia de can Pujol de Canyet.