Casa Francesc Prat Bosch

Casa Francesc Prat Bosch
Ubicació c/ Mar, 15
Cronologia 1922
Autor Joan Amigó
Descripció Habitatge situat entre mitgeres, del qual destaca l’ornamentació de la façana, amb esgrafiats, i els balcons amb baranes de ferro i la part de sotabalcó decorada amb rajoles de Manises.
Història La casa sempre ha servit d'habitatge. Es va construir per a Francesc Prat, fundador de l'empresa Bomba Prat (1900).