Escorxador

Escorxador
Ubicació Av. De l’Escorxador i c/ Don Pelai
Cronologia 1927
Autor Josep Fradera
Descripció Edifici estructurat amb diverses naus. Destaca la torre amb rellotge i els elements decoratius noucentistes.
Història L’edifici es va construir entre el 1924 i el 1927 per substituir l'antic escorxador situat al carrer de Quintana Alta. La major part dels terrenys on es va situar pertanyien a la Torre Moixó, que havia estat dels marquesos de Sant Mori. El rei Alfons XIII va visitar les obres el 22 d’octubre de 1927. Va utilitzar-se com a escorxador fins al 1983.