Mercat Torner

Mercat Torner
Ubicació Illa entre els carrers de Torner, Providència, Alfons XIII i Güell i Ferrer
Cronologia 1926
Autor Josep Fradera
Descripció Edifici aïllat amb estructura de fosa i murs de vidre, que constitueix un bon exemple de l’anomenada arquitectura del ferro. Té algunes parets d’obra, decorades amb esgrafiats d’estil noucentista.
Història El nom del mercat prové de l'antic propietari dels terrenys, que foren urbanitzats al segle XIX. La construcció va ser feta a iniciativa de l'Ajuntament l'any 1926 i es va conèixer popularment com “la plaça Nova” per oposició al mercat ja existent, el Maignon, que aleshores es va anomenar “plaça Vella”.