Conservatori de Música / Antiga Escola d'Arts i Oficis

Conservatori de Música / Antiga Escola d'Arts i Oficis
Ubicació c/ Pare Claret, 2
Cronologia 1924-25
Autor Adolf Ruiz Casamitjana
Descripció Situat en una cantonada, l’edifici té planta baixa i dos pisos. Destaquen els esgrafiats ornamentals, sobretot en el pis superior, en què els elements decoratius són més abundants.
Història L’immoble va ser adquirit per l'Ajuntament el 1915 per destinar-lo a Escola d'Arts i Oficis. Des d’aleshores ha acollit sempre centres d’ensenyament. Va ser completament
reformat als anys vint, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, i es va rehabilitar el 1990, en què es va convertir en la seu del Conservatori de Música.