Grup Escolar Ventós Mir

Grup Escolar Ventós Mir
Ubicació Passatge de Ventós Mir
Cronologia 1924
Autor Adolf Ruíz Casamitjana
Descripció Edificació de planta baixa i dos pisos. Destaquen els elements decoratius de la façana: esgrafiats, motllures i una cornisa acabada amb un coronament semicircular.
Història Situat en un terreny de la plana del Corb que Ignasi de Ventós Mir va donar a l’Ajuntament, l’edifici es va construir de nova planta per ser destinat a escola i es va inaugurar l’any 1926. Ha mantingut sempre el mateix ús.